Casa a Paros, Aurelio Galfetti, Paros, Greece, 1993-2003